ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 13 marzo 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής το ψήφισμα για την την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/3 

DSΤην Πέμπτη 10.03.2016 στις 8.30 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417),  με θέματα:
1.    2η Αναμόρφωση οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π (αρ. αποφ. 31/2016 Δ.Σ.) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).
2.    Έγκριση της διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» προϋπολογισμού 33.737,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 4.752,04 ευρώ, σύνολο 38.489,44 ευρώ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
3.    Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 21.999,96 € σε βάρος του Κ.Α 15.6473.01 προϋπολογισμού 2016 για «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ Δήμου Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
4.    «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2016» (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).
5.    «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2016» (εισήγηση: Γεν. Γραμ. κ. Σ. Κασαπίδης).
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Ψηφίσματος με θέμα «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56/16 ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) (εισήγηση: Aντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης)

Nessun commento:

Posta un commento