ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 5 marzo 2016

Στο ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ το Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας


image002
                   
                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
ΔΙΣΤΟΜΟ     04/03/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου 1353

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ
Τηλ.: 22673-50119 FAX: 22670-22063
E-MAIL:  info@daa.gov.gr
Αρμόδιος Υπάλληλος: Σοφία Φωτίου 
                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                             
      Π Ρ Ο Σ

                                                                              -Τον κ. Δήμαρχο
                                                                          -Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
                                                                          -Τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
                                                                          
                                                                            

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 10η Μαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρ/σμου της ΚΔΕΤΠΔΑΑ οικονομικού έτους 2016 {Εισηγητής: ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 2ο: Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης έτους 2016 της ΚΔΕΤΠΔΑΑ. {Εισηγητής: ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης εκποιουμένων κτημάτων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης πρ/σμου Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΜΠΑΡΔΑΝΗ της κτηματικής περιφέρειας Διστόμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΚΕΦΑΛΗ Αντίκυρας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 7ο: Ανανέωση μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ της κτηματικής περιφέρειας Διστόμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Υπογραφή σύμβασης με την  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για τη συλλογή, φόρτωση και μεταφορά των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο σημείο συλλογής του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 9ο: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας 2016. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 10ο: Ένταξη του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Εγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 11ο: Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Nessun commento:

Posta un commento