ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 1 marzo 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεταμόρφωσης ψηφίζει την πρόταση της ΟΕΚΑΙ για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»


Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, στις 7.00' μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων


 Από το γραφείο της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους αιρετούς και τους δημότες καθώς και η ημερήσια διάταξη για την τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 7.00' μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων:
Θέματα της συνεδρίασης:
1. Έγκριση Χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2016 - Κοινωφελής Επιχείρηση.
2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016 - Οικονομική Επιτροπή.
3. Έγκριση αιτήματος για πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα - Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου.
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 - Τεχνική Υπηρεσία.
5. Εποπτεία και Φροντίδα Δημοτικού Κοιμητηρίου - Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου.
6. Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.417,00€ για την καλή πληρωμή των όρων της σύμβασης που αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ και ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - Οικονομική Υπηρεσία.
7. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στο συνέδριο με θέμα: «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών στερεών αποβλήτων και ο ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμησης χωρικών πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων» - Οικονομική Υπηρεσία.
8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Ανακατασκευή και συντήρηση οδών 1/10» - Τεχνική Υπηρεσία.
9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή του έργου: «Κατασκευή 5Χ5 στο 4ο Γυμνάσιο και στην Παιδική Χαρά της Μποφίλιας» - Τεχνική Υπηρεσία.
10. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2016 - Οικονομική Υπηρεσία.
11. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Φυτεύσεις Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Μεταμόρφωσης» - Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.
12. Ορισμός εκπροσώπων ως Προέδρων με τους αναπληρωτές τους στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων για το έτος 2016  - Οικονομική Υπηρεσία.
13. Αποδοχή του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ σχετικά με την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» - Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

14. Κριτήρια χορήγησης δωροεπιταγών Πάσχα 2016 σε άπορους Δημότες - Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.


dhmsymvmeta111111111.JPG

Nessun commento:

Posta un commento