ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

domenica 20 marzo 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

«Αποφάσεις 3ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (16-03-2016)»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 3η/16-3-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση επί του θέματος του δημοτικού καταστήματος Μυροφύλλου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε επί του θέματος του δημοτικού καταστήματος Μυροφύλλου.
(Αριθμ. απόφασης 58/2016)
2. Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Πύλης.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 59/2016)

45. Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
(Αριθ. απόφασης 101/2016)
46. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
(Αριθμ. απόφασης 102/2016)
Εκτός ημερήσιας διάταξης:
1. Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών – έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών – έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 103/2016)

Πύλη, 17 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γιαννοτάκης Αθανάσιος

Nessun commento:

Posta un commento