ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

mercoledì 30 marzo 2016

Το Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας στο Δήμο Ιάσμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 18 Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2189   –  

                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                           (όπως πίνακας αποδεκτών)

             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 24 ην Μαρτίoυ 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα   19.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. ΄Εγκριση της αριθ. 9/2015 απόφασης Δ.Σ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ περί κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016 >>
2. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου, με την οποία  τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2016.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
4. Υποβολή έκθεσης 4ου τριμήνου του έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Δήμου Ιάσμου.

26. Ψήφισμα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσα και Παιδείας. 
27. Συζήτηση επί αιτήσεως ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τριανταφυλλιά του Δημητρίου  κατοίκου Σάλπης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου. 
28. Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΟΚΟ ΝΟΥΡΙΤΙΝ κατοίκου Σάλπης για  συγκατάθεση του Δήμου για υπαγωγή στο Νόμο 4178/2013.
29. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
30. Ετήσια Συντήρηση για το Λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
                                ΑΡΑΠ ΣΕΔΑΤ 

Nessun commento:

Posta un commento