ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 1 marzo 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Σκιάθου στο πλευρό της ΟΕΚΑΙ και της ΚΕΔΕ για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και του Ελληνικού Πολιτισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 3η ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου
Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2016 10:34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη
Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925
 
ΣΚΙΑΘΟΣ,  22/02/2016
Αρ. πρωτ.: 1273
ΠΡΟΣ
 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 3η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Λήψη απόφασης για τη διοικητική αποβολή από το περίπτερο στη θέση «Παλιό Λιμάνι» Δήμου Σκιάθου της Βούλγαρη Μαλαματής χήρας  Κων/νου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής αιγιαλού και παραλιών.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη η «Παροχή Υπηρεσιών Διαλογής, Προσωρινής Αποθήκευσης και Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας Δήμου Σκιάθου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη η παροχή υπηρεσιών για τη «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σκιάθου».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

 1. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 293/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τις Επιτροπές έτους 2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 83/2015 ΑΔΣ (Καταδυτικό Πάρκο). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 307,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την παροχή υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των αποκριάτικων εκδηλώσεων και των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 861,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας μακέτας στο on board περιοδικό «BLUE».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 1. Λήψη απόφασης για την στήριξη της κοινής πρότασης για καθιέρωση της 24ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
                                                                                                                                                       
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.
 2. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Μετακινήσεις.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

Nessun commento:

Posta un commento