ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 7 marzo 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας το ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παδείας».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 7-3-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για τα προβλήματα στέγασης του Μουσικού Σχολείου Βέροιας (Εισηγητικό)
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη καταρχήν απ’ ευθείας αγοράς τμήματος του υπ’ αριθ. 437 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Τριποτάμου. (Εισηγητικό)
ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 225/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Βέροιας (Εισηγητικό)(Εισηγητικό)
ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση ή μη καθορισμού του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. (Εισηγητικό)
ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση ή μη έκδοσης ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παδείας». (Εισηγητικό)

Nessun commento:

Posta un commento