Δείτε τη συνεδρίαση της 29ης Φεβρουαρίου 2016 με τα κάτωθι θέματα που συζητήθηκαν και έγινε η λήψη αποφάσεων.


ΘΕΜΑ 12 ο : « Ψήφισμα για την καθιέρωση « Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας ».
Ψήφισμα του δημοτικού μας συμβουλίου για την καθιέρωση « Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας »την 20η Μαϊου 2016 σύμφωνα με το από 17/2/2016 έγγραφο της ΚΕΔΕ αναφορικά με την πρωτοβουλία της ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας την οποία στηρίζει η ΚΕΔΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στην προβολή και την διάδοση της πολιτιστικής μας ταυτότητας .