ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

venerdì 4 marzo 2016

Στο Δ.Σ. Θέρμης το Ψήφισμα για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής γλώσσας και Παιδείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΘΕΡΜΗ     03-03-2016
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.   7.802
Δ Η Μ Ο  Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ. : 6
=====================
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
===============
ΠΡΟΣ :


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών την 7η-Μαρτίου-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :

 1. Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης».
 2. Αποδοχή απόφασης ένταξης 6ης Τροποποίησης της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Β.Ταβάκη και Καραολη & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» με κωδικό ΜΙS 327082 στο Επ. Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.
 3. Kατάργηση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στο Νέο Ρύσιο Δήμου Θέρμης.
 4. Oνοματοδοσία οδών στο Αγρόκτημα Τριλόφου.
 5. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ’αριθμ. 2 αγροτεμαχίου Ταγαράδων έκτασης 125.751,30μ2.
 6. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του αριθ. 328 (χέρσου) αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ν.Ρυσίου έκτασης 1.781,14 τ.μ.
 7. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης Κοινόχρηστου χώρου.
 8. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων Μηχανημάτων Έργου και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας παγκακίων (αρ. μελ. 32/2015 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.
 11. Κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου  ως μέλους της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανέγερση Δημοτικού κτιρίου στο ΔΔ Ν.Ρυσίου» (αρ.μελ. 337/2000 αρ.έργου 330/2000).
 12. Διαγραφή οφειλών από Τ.Α.Π. κ.λ.π.
 13. Επιστροφή εισπραχθέντων προσαυξήσεων ΤΑΠ.
 14. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης (8η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2016)
 15. Δεσμεύσεις πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμών των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων  Ν.Ραιδεστού και Αγ. Αντωνίου, κλήρωση μελών Δ.Σ. στις Επιτροπές Παραλαβής και Συγκρότηση  Επιτροπών Παραλαβής.
 16. Αίτηση Συνδέσμου Απόστρατων Αξιωματικών.
 17. Ψήφισμα για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής γλώσσας και Παιδείας.
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (9η αναμόρφωση)

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
     ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 

Nessun commento:

Posta un commento