ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 1 marzo 2016

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας»

Την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης ο κανονισμός καθαριότητας

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Κυρίες και Κύριοι

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  –  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης  –  αίθουσα συνεδριάσεων)  την  02-03-2016  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Ρήγας

2ο Ψήφιση κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Ρήγας

3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών» αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Τ.Κ. Αφισίου και Κλαδά» αναδόχου Γ.Παπαδάκος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

5ο Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στα σφαγεία Σπάρτης

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Δωρεάν παραχώρησης ή μη χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Ποταμιάς

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Δωρεάν παραχώρησης ή μη χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Κυπαρρισίου της τ.κ. Λογκανίκου

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας» 

Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Κατανομή ποσού 81.267,91 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (α’ κατανομή 2016)

Εισηγητής:  κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

10ο Ανάκληση της αριθ.29/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σχετικά με την δωρεάν παράδοση αγροτικών προϊόντων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελίκης Ημαθίας» 

Εισηγητής:  κ.Δήμαρχος

11ο Περί επιχορηγήσεως συλλόγων 

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Αποστολάκος

      Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.

Παρακαλούνται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που επιθυμούν να δηλώσουν ειδικούς αγορητές στα ανωτέρω θέματα  και οι κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν  να τοποθετηθούν στα ανωτέρω θέματα να το δηλώσουν εγγράφως στο Προεδρείο προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Σπυρίδων Μοιράγιας

Nessun commento:

Posta un commento