ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

lunedì 29 febbraio 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας ψηφίζει την καθιέρωση ‘Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας’.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Κορωπί, 25-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 2892

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Προς: 
 1. Το Δήμαρχο Δήμου Κρωπίας κ. Κιούση Δημήτριο 

 2. Τα Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 6η/2016 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47), την 29ηΦεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 1. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων του Τ.Π. 2016.

 2. Περί έγκρισης παράτασης ισχύος του συμβατικού χρόνου της σύμβασης «Προμήθεια γάλακτος.»

 3. Τροποποίηση της υπ' αρ. 293/2015 απόφασης Δ.Σ.

 4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (2). 

 5. Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2016 

 6. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης ‘Καρναβάλι 2016’.

 7. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων έτους 2016.

 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, ως προέδρου και του αναπληρωτή του, για την Συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων έτους 2016.

 10. Περί σύστασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ( Σ.Τ.Ο ) Δήμου Κρωπίας για το έτος 2016.

 11. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ του Δήμου Κρωπίας.

 12. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Έναρξης – περιουσιακών στοιχείων του ΝΠΔΔ ‘ΣΦΗΤΤΟΣ’, του Δήμου Κρωπίας.

 13. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Κρωπίας κατά του από 14/6/11 Π.Δ/ΤΟΣ.
 14. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων όμορων Δήμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/10.
 15. Έγκριση προσωπικού για έκτακτες ανάγκες με πενθήμερη εργασία ανά μήνα έτους 2016.

 16. Ψήφισμα του Δήμου Κρωπίας για την καθιέρωση ‘Παγκόσμιας ημέρας γλώσσας και παιδείας’.

 17. Έγκριση μεταφοράς θέσεως περιπτέρου. 

 18. Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην SOROCA ALA του VLADIMIR
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


Μιχαιρίνας Γ. Θεοφάνης

Nessun commento:

Posta un commento