ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 27 febbraio 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας ψηφίζει την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

 
 
 
 
 
 
Rate This

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ.: 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες: Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο: 22293 50101, 22290 62207
Fax: 22290 62218
Ερέτρια   26-2-2016
Αριθ. Πρωτ. 2000
ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 6η δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 29η Φεβρουαρίου 2016ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
  1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 421/20326/17-2-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.
  2. Ψήφισμα για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας». Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.
Η παρούσα συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την ορθή απεικόνιση των οφειλών Π.Ο.Ε. στο Μητρώο Δεσμεύσεων μηνός Φεβρουαρίου 2016 {Σημειώνουμε, ότι η 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/15, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός του 1ου τετραμήνου. Έχοντας όμως, πλέον, εγκεκριμένο προϋπολογισμό (η απόφαση επικύρωσης αναρτήθηκε στις 22/2/2016) η ύπαρξη παραστατικών δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, ύψους 2.276.582,46 €, για τα οποία δεν υπάρχει δέσμευση πίστωσης σε κωδικό οφειλών, θα δημιουργούσε σημαντικές ασυνέπειες – σφάλματα κατά την υποβολή του Μητρώου Δεσμεύσεων μηνός Φεβρουαρίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, με σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομική λειτουργία του Δήμου, μετά από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. Ως εκ τούτου, θεωρούμε υποχρεωτικό η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να ληφθεί εντός του τρέχοντα μήνα}.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

Nessun commento:

Posta un commento