ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

sabato 27 febbraio 2016

Ο δήμος Σικυωνίων ψηφίζει την πρόταση της ΟΕΚΑΙ για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας “Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας”.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Δευτέρα τη συνεδρίαση του ΔΣ Σικυωνίων

Από το δήμο Σικυωνίων αναφέρεται: «Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 5η  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 29/02/2016 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
1.Παρουσίαση Προγράμματος Life Λίμνης Στυμφαλίας.
2.Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου μας, για το έργο : “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ     Α” και Β” βαθμού της Χώρας” σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4650/15.02.2016 (ΑΔΑ:7ΓΖ6465ΦΘΕ-Η6Μ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και Δ/κης Ανασυγκρότησης.
3.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Σικυωνίων έτους 2016, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
4.Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων για το έργο : “Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου, Δήμου Σικυωνίων”
5.Καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας “Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας”.


Nessun commento:

Posta un commento