ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

martedì 29 dicembre 2015

Eἰ µὴ τεθέασαι τὰς ᾽Αθήνας

εἰ µὴ τεθέασαι τὰς ᾽Αθήνας, στέλεχος εἶ·
εἰ δὲ τεθέασαι µὴ τεθήρευσαι δ’, ὄνος·
εἰ δ’εὐαρεστῶν ἀποτρέχεις, κανθήλιος.
Se non hai visto Atene sei più sciocco di un ceppo,
e se l'hai vista senza rimanere abbagliato per le bellezze sei un asino
e se l'hai abbandonata di tua volontà sei un animale da soma.

Lysippus FGrH 369a F1.5 

Nessun commento:

Posta un commento