ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 12 dicembre 2013

Lulùkas, romanzo d'esordio di Carmelo Micalizzi

E' appena uscito il romanzo Lulùkas di Carmelo Micalizzi, presidente della Comunità Ellenica dello Stretto. E' la prima esperienza narrativa del medico Micalizzi. 

Scrittura   ben riuscita, convincente, sublime. Per me è stata una scoperta felice.
Un romanzo da leggere tutto d'un fiato. 
Tanto il libro non ti lascia prima di arrivare al punto di chiusura.

Ecco l'Incipit:
Corinto, 1964. Al capolinea dei giardini la corriera azzurro cielo strombazza all'ultima curva e si arresta sfiatando le porte. Scende per primo un giovane, Panaghiòtis Kaloghiànnis, Panos in famiglia e per gli amici. Ha ventidue anni e arriva da Chiato, paese sulla riva bassa del golfo a una manciata di chilometri da Corinto.

http://www.youtube.com/watch?v=DpKWRIOUd-I

Nessun commento:

Posta un commento