ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Και στα Κελλιά με χρώματα άσπρα και ήλιο μεθούν

giovedì 27 maggio 2010


Quest'anno il νόστος palindromico da Οίτυλο di Μάνη e da Cargèse della Corsica ha come punto d'arrivo il paese di Montresta in Sardegna. Tutti a Montresta nella seconda metà di agosto per festeggiare il 'viaggio' della diaspora. Si approda a Montresta per ripartire insieme. Η Ελλάδα ολοένα ταξιδεύει dice il poeta Seferis: Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει παραπετάσματα βουνών αρχιπέλαγα γυμνοί γρανίτες. Sembra una citazione della Sardegna. A Montresta si ritroveranno i Maniates di Itilo, i Maniates di Cargèse e i Maniates della Sardegna. Sarà una grande festa 'greca' in terra di Sardegna con il patrocinio dell'ambasciata di Grecia a Roma e della Federazione delle Comunità e Confraternite Greche d'Italia. Καλή αντάμωση στη Μοντρέστα.

Vi aspettano molte sorprese!


Nessun commento:

Posta un commento